Tüzük

ULUSLARARASI FOLKLOR FESTİVALLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1– Derneğin Adı: “Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği”dir.
Derneğin merkezi İstanbul İli Büyükçekmece İlçesidir.
Derneğin Amacı, Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanları
Madde 2-Dernek; Yurtiçi ve Yurt dışındaki Uluslararası Kültür, Sanat ve Folklor Festivalleri arasındaki
koordinasyonu gönüllülük ve güven esasına dayalı olarak yürütecek, faaliyetlerin etkinleştirilmesi için çalışacak bir tüzel kişiliktir.

Derneğin Amacı
a- Yurtiçi ve Yurt dışındaki Uluslararası Kültür , Sanat ve Folklor Festivalleri arasındaki  koordinasyonu, işbirliğini ve her türlü yardımlaşmayı sağlamak.
b- Festivaller adına ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla temasları yürütmek.
c- Festivallerin kalitelerini yükseltmek ve belirli standartlara ulaştırmak amacı ile çalışmalar yapmak.
d- Derneğin kuracağı iktisadi işletme vasıtası ile Yurtiçi ve Yurtdışından gelen talepler doğrultusunda festivallere danışmanlık hizmeti vermek veya festivalin bütün organizasyonunu düzenlemek.
e-Ulusal kültürü de korumak amacı ile festivallere mahalli ve yerli grupların da katılımını sağlamaktır.

 

Diğer maddeler ve bilgili için lütfen bizimle irtibata geçiniz.