UFB Derneğinin Kuruluş Amacı

  • Uluslararası Folklor Festivalleri bünyesinde halk oyunları bulunan arasındaki koordinasyon, işbirliği ve her türlü yardımlaşmayı sağlamak.
  • Festivaller adına ilgili resim kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek.
  • Festivallerin kalitesini yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Sponsor arayışlarında  festivallere destek sağlamak.
  • Ulusal kültürü de korumak amacı ile festivallerde mahalli ve yerli gruplara da yer vermektir.

 

Türk Halk Oyunlarımızla dünyanın birçok uluslararası festivallerinde ülkemizi temsil ediyoruz

 

Geleneksel El Sanatlarımızı Uluslararası festivallerimizle tanıtıyor, Türk ve dünya kültürlerini buluştururak turizmin de gelişmesine katma değer sağlıyoruz.