Genel Başkan

Atilla İPEK
UFB Genel Başkanı
Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal ve Uluslararası Festivaller Kurulu Başkanı
Anelsander Onursal Başkanı
Fidaf (Uluslararası Folklor Festivalleri Federasyonu) Türkiye Temsilciği Danışmanı

Uluslararası Festivaller, Güçlü Kentler

Değerli Kültür ve Sanat Dostları,

Küreselleşme sürecinin yerel dinamikleri ön plana çıkardığı bir çağı yaşıyoruz. Uluslararası rekabet yerini, kentlerin rekabetine; ulusların karşılaştırmalı üstünlüğüne dayalı iktisat politikalarının yerini kentlerin karşılaştırmalı üstünlüğüne bıraktığı bir süreçteyiz. Bu süreçte; insiyatif kullanabilen, etkin politikalar belirleyebilen ve gelişmeleri doğru okuyabilen kentler ön plana çıkar ve kalkınmanın nimetlerinden yararlanırken, diğer kentler ise kaçınılmaz bir çöküş içerisine girecektir.

Burada sözünü ettiğimiz kalkınma olgusu salt ekonomik kalkınmayı ifade etmemektedir. Kentsel rekabet sürecinde ekonomik alandaki rekabetin yanı sıra kent hayatına dair her türlü yerel dinamik etkindir. Uluslararası kentsel rekabet liginde mücadele eden kentlere baktığımız da, rekabet güçlerinin hatırı sayılır bir şekilde kültür endüstrilerine ve kültürel zenginliklerine yaslandığını görebiliriz.

Kentlerin kültürel vizyonlarını ortaya koyan ve kültür endüstrileri arasında ön sıralarda sayılan festivallerin bu rekabetteki yerini belirtmemek hata olur. Eğlence sektörü dışında bir örnek vermek gerekirse, Uluslararası Berlin Edebiyat Festivali her yıl 12 gün boyunca dünyanın çok çeşitli ülkelerinin en ünlü edebiyat adamlarının Berlin de toplanmasını sağlamakta, kentin uluslararası tanınırlık düzeyini arttırmaktadır.

Son 10 yılda bölgesel bir güç olmaktan çıkıp, küresel güç oyununun aktörlerinden biri haline gelen ülkemizde de her yıl yüzlerce festival düzenlenmektedir. Bu festivallerimizin büyük bölümü kendi yöreleri ise sınırlı kalmakta, genel konsept olarak o yörenin yerel folklorik öğelerini ön plana çıkmaktadır.

Bu festivallerimizin dışında sayıları her geçen yıl artmakta olan uluslararası festivaller göze çarpmaktadır.Genel itibari ile halk dansları ve müzik ana teması etrafında organize edilen festivallerde ülkemize komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden halk dansları ekipleri, müzisyenler, yerel sanatçılar misafir edilmektedir. Başta da belirttiğimiz gibi özellikle yerel yönetimlerin hizmet anlayışlarındaki değişim ve kent kalkınmasında kültür endüstrilerine verilen önemin artması ile bu festivallerimizin de sayısında ciddi artış gözlenmektedir.

Bugün Türkiye de düzenlenen sinemadan, tiyatroya, edebiyattan halk danslarına kadar çok çeşitli alanlarda düzenlenen festivaller dünya çapında tanınırlık elde etmiştir. İstanbul da düzenlenen festivallerin yanında özellikle Bursa, Mersin, İzmir, Samsun, Antalya, Gaziantep, Denizli, Tekirdağ, Giresun vb. illerimizde düzenlenen uluslararası festivallerimizde alanlarında önemli festivaller olarak değer kazanmaktadır.

Uluslararası ölçekte düzenlenen bu festivallerimiz arasında bir bağ kurulması, fikir ve tecrübe alışverişinin artırılması ve festivallerimizin uluslararası standartlarda daha kaliteli, seviyeli bir hal alması amacı ile Uluslararası Folklor Festivalleri Birliği kuruldu.

Uluslararası Folklor Festivalleri Birliği; özellikle, milli kültür ve yerel kültürlerin paylaşılmasında ve anlaşılmasında en etkili folklorik öğeler arasında yer alan halk danslarını temel alan festivalleri bir platformda buluşturmayı hedefleyen sivil bir oluşumdur. Faaliyetlerinin yürütülmesinde özellikle gönüllülük esasını gözetmektedir. Folklorumuzun yanı sıra geleneksel el sanatlarımızın da festivallerde yer alması, geleneksel sanatçılarımızın desteklenmesi öncelikli hedefimizdendir.

Mazide izimiz, geleceğe sözümüz vardır. Kentsel rekabet sürecinde ülkemizin birden fazla kentle etkinlikle yer alması amacıyla festivallerimizin standartlarının yükseltmesi ve desteklenmesi için Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği nin gelecekte çok önemli bir misyon üstleneceğini söylemek fütürist bir yaklaşım değildir. Bu birlik olarak beslediğimiz bir umudun ifadesidir.

Son söz olarak festival organizasyonlarımıza, sağladıkları katkı ve desteklerınden dolayı Belediye Başkanlarımıza, Kaymakam ve Valilerimize, ayrıca gönüllerini ve tüm birikimlerini koyan Sivil toplum kuruluşlarımızda emek veren kültür elçilerine katkılarından dolayı özellikle teşekkürlerimi arz ederim.

Atilla İpek
Uluslararası  Festivaller Birliği Başkanı
Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal ve Uluslararası Festivaller Kurulu Başkanı
Anelsander Onursal Başkanı
Fidaf (Uluslararası Folklor Festivalleri Federasyonu) Türkiye Temsilciği Danışmanı